Hôm nay: Thứ 2, ngày 04/03/2024

Tk giải đặc biệt theo năm, thống kê giải đặc biệt theo năm

Thống kê giải đặc biệt tỉnh, miền theo năm

Thống kê giải đặc biệt xổ số  Miền Bắc  năm  2024

Ngày/
Tháng
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
01
42932
3
2
32
5
87444
4
4
44
8
71961
6
1
61
7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
02
10956
5
6
56
1
28174
7
4
74
1
77433
3
3
33
6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
03
62495
9
5
95
4
33389
8
9
89
7
17632
3
2
32
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
04
10240
4
0
40
4
13300
0
0
00
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
05
38267
6
7
67
3
69876
7
6
76
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
06
72794
9
4
94
3
91267
6
7
67
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
07
69618
1
8
18
9
67384
8
4
84
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08
91089
8
9
89
7
85852
5
2
52
7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09
48877
7
7
77
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10
73732
3
2
32
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11
28285
8
5
85
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12
13113
1
3
13
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13
68586
8
6
86
4
39100
0
0
00
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14
91138
3
8
38
1
17670
7
0
70
7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15
63261
6
1
61
7
48331
3
1
31
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16
95539
3
9
39
2
34864
6
4
64
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17
76553
5
3
53
8
58294
9
4
94
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18
54998
9
8
98
7
39903
0
3
03
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19
14609
0
9
09
9
75801
0
1
01
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20
70964
6
4
64
0
57406
0
6
06
6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21
45819
1
9
19
0
99937
3
7
37
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22
36910
1
0
10
1
82488
8
8
88
6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23
87441
4
1
41
5
16053
5
3
53
8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24
61661
6
1
61
7
57333
3
3
33
6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25
77375
7
5
75
2
15545
4
5
45
9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26
20347
4
7
47
1
27234
3
4
34
7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27
61579
7
9
79
6
36209
0
9
09
9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28
68274
7
4
74
1
77645
4
5
45
9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29
75346
4
6
46
0
39648
4
8
48
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30
08524
2
4
24
6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31
47666
6
6
66
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thống kê đặc biệt XSMB theo năm là công cụ cung cấp thông tin chi tiết về giải đặc biệt miền Bắc theo từng năm, giúp người chơi có cái nhìn tổng quan và dễ dàng dự đoán XSMB. Các thông tin chính bao gồm:

– Thống kê Giải Đặc Biệt của các ngày trong tháng cùng 1 năm, với số liệu mở thưởng từ năm 2002 đến nay.

– Thống kê 2 số cuối của giải đặc biệt trong cùng ngày của các tháng trong năm.

– Thống kê tổng 2 số cuối của giải đặc biệt, hỗ trợ dự đoán XSMB một cách thuận tiện.

Lưu ý khi sử dụng bảng thống kê giải đặc biệt miền Bắc theo năm:

– Các ngày không có dữ liệu thống kê Giải Đặc Biệt có thể xuất phát từ các yếu tố như ngày 29/2 trong năm nhuận hoặc khi xổ số ngừng quay do nghỉ tết hoặc chống dịch.

– Dữ liệu được cập nhật liên tục khi có kết quả mới, đảm bảo tính chính xác tuyệt đối của thông tin thống kê đặc biệt MB theo năm.

Hy vọng rằng công cụ này sẽ giúp người chơi theo dõi và phân tích kết quả xổ số một cách hiệu quả và chuyên nghiệp. Chúc các bạn may mắn!

to top